Syžetová osnova

From Mood-link-a Wiki
Jump to: navigation, search

představuje základní rozvržení syžetu, uspořádání celku díla na jednotlivé dějové úseky. V klasickém dramatu se ustálila následující syžetová osnova: expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa. Tuto osnovu přebírají v podstatě všechna epická díla, i když mnohdy s obměnami či potlačením některých jejích částí.